17 mei 2017

Netwerk- en systeembeheer

Veiligheid en snelheid
U heeft een werkend netwerk, met een aantal clients daaraan gekoppeld. Of dat er 5 of 50 zijn: voor Krens ICT Beheer maak dat niet uit. Waar het om gaat is dat het beheer van uw netwerk en systemen goed geregeld is. Regelmatig back-ups maken is essentieel. Dit kan fysiek, maar ook online.

Uw software moet regelmatig ge-update worden en patches moeten zo snel mogelijk geïnstalleerd worden. U heeft goede beveiliging nodig, zoals firewalls en antivirus-software. Daarnaast moet de server voldoende opslagcapaciteit hebben en regelmatig geupdate worden. U kunt deze zaken uitbesteden aan Krens ICT Beheer, regulier of ad hoc. Ook kan Krens ICT Beheer een helpdesk functie bieden voor medewerkers, telefonisch of online.

Doordat Krens ICT Beheer op de hoogte is van alle ontwikkelingen op het gebied van software, updates, patches en producten, kan deze snel en leveranciersonafhankelijk adviseren over de noodzakelijke acties die moeten worden uitgevoerd aan uw netwerk en systemen.

Voor meer informatie neemt u contact op met

Raymond Krens
r.krens@krensictbeheer.nl
06 420 868 79